• Mail: giaiphaptieudung.vn@gmail.com
  • 0963886613 (Mr. Trực)

1. Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Đó là tổ chức kinh doanh tiền tệ và làm dịch vụ ngân hàng, do các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập để hoạt động ngân hàng theo luật các tổ chức tín dụng và luật hợp tác xã nhằm mục tiêu giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Mặc khác, đây còn là một trung gian tài chính theo mô hình hợp tác xã khu vực tư nhân. Việc gia nhập thành viên là không hạn chế và tự nguyện. Đây còn là nơi giáo dục về kinh tế và hợp tác xã của thành viên.

Bên cạnh đó, quỹ tín dụng nhân dân là một tổ chức tài chính được kiểm soát những thành viên vay vốn và gửi tiết kiệm đồng thời là người sở hữu sở hữu tổ chức đó.

Quy tin dung nhan dan va nhung dieu ban chua biet

2. Mục tiêu của quỹ tín dụng nhân dân

Mục tiêu của quỹ tính dụng nhân dân là góp phần phát triển kinh tế- xã hội, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động.

Mặc dù, các quỹ tín dụng nhân dân vừa phải đảm bảo đủ trang trải các chi phí đã bỏ ra, vừa phải đảm bảo có tích lũy với quy mô ngày càng lớn để phát triển nhằm mục tiêu hỗ trợ các thành viên được lâu dài, với điều kiện ngày càng thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn, chi phí hợp lý hơn để nâng cao tính cạnh tranh của mình trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

3. Vai trò của quỹ tín dụng

Tạo sự pháp triển cho cộng đồng địa phương

Tạo ra các dịch vụ tài chính có sẵn, cho phép tạo ra thặng dư trong hộ gia đình và doanh nghiệp bằng việc xây dựng ý thức trách nhiệm của những người dân là những người sẽ tái đầu tư những thặng dư này vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng theo các nhu cầu ưu tiên của họ.

Đối với đối tượng như người nghèo, người bị thiệt thòi, đặc biệt là phụ nữ được xác định như là nhóm chiến lược trong việc phát triển mô hình quỹ tín dụng nhân dân.

Việc phát triển nhóm này nên được thúc đẩy như một phần của chiến lược xóa đói giảm nghèo. Do vậy, đây là loại hình tổ chức tín dụng (TCTD) có vai trò tích cực trong việc huy động nguồn lực tài chính của địa phương đồng thời có vị thế tốt nhất để đáp ứng cơ sở hiện tại và tương lai về các nhu cầu đa dạng (tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm, …..) của các nhóm khách hàng nói trên.

Cung cấp nguồn tài chính cho các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh nhỏ

Trên thực tế, mặc dù dòng vốn do những nhóm khách hàng này tạo ra có thể là nhỏ nhưng nếu chúng được gửi vào một tổ chức an toàn thì những khoản tiết kiệm này vừa có tác dụng điều hòa dòng tiền, vừa góp phần tạo cảm giác an toàn.

Việc quay vòng an toàn khoản tiền này (cho vay thành viên) vào các hoạt động của cộng đồng là một đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển môi trường và hạnh phúc của người dân nói chung và các đối tượng trên đây nói riêng.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN