• Mail: giaiphaptieudung.vn@gmail.com
  • 0963886613 (Mr. Trực)

Trường hợp vay tín chấp dành cho những khách hàng đi làm công việc ổn định. Bạn cần chú ý các lỗi sau:

1. Về CMND (CMND dưới 15 năm)

Số CMND phải rõ ràng, Quốc huy không được rách, vá, hình ảnh phải rõ. Nếu số CMND mờ thì phải có CMND gốc. Nếu ảnh CMND bị hư không nhìn rõ thì làm lại CMND. Nếu CMND bị rách, vá cũng làm lại CMND.

Thông thường, thời gian làm lại CMND khoảng 7 đến 10 ngày.

Ho so vay tin chap can co nhung gi?

2. Hộ Khẩu / Sổ tạm trú KT3
Hộ khẩu phải yêu cầu photo đầy đủ 16 trang kể cả những trang không có chữ.

Hộ khẩu phải photo từng trang liền nhau. Ví dụ trang 1-2 , 3-4, 5-6 …. (Không photo thành 1 quyển).

3. Bảo hiểm nhân thọ ( Dành cho khách hàng vay theo bảo hiểm nhân thọ )
Photo sổ bảo hiểm nhân thọ.

Bản gốc các hóa đơn 2 kỳ gần nhất (Nếu đóng theo năm : 1 phiếu, nếu đóng theo quý : 2 phiếu, Nếu đóng theo tháng : 6 phiếu).

4. Bảng lương (Nếu vay theo lương)
Có 3 hình thức vay theo lương: Sao kê lương, bảng lương công ty, xác nhận lương ( tất cả phải nộp bản gốc không chấp nhận bản photo

Sao kê lương là tốt nhất, bảng lương, rồi đến xác nhận lương. Độ tin tưởng ngân hàng sẽ cao hơn.

Sao kê lương phải 3 tháng gần nhất, phải có dấu giáp lai nếu 2 tờ trở lên, phải có chữ ký của giao dịch viên ngân hàng.

Bảng lương cả công ty (bảng gốc) phải có chữ ký của giám đốc và kế toán lập bảng lương.

Đơn xác nhận lương (bảng gốc) bắt buộc phải có điền phần khấu trừ bảo hiểm y thế, bảo hiểm thất nghiệp. Nếu đi kèm với đơn xác nhận công tác. Nếu có hợp đồng lao động thì không cần khoản khấu trừ này.

Chú ý: khi làm đơn xác nhận lương thì địa chỉ phải yêu cầu ghi rõ tên đường, phường, quận, huyện.

5. Hợp đồng lao động hoặc đơn xác nhận công tác (nếu vay theo lương)
Bản photo hợp đồng lao động nếu 2 tờ trở lên phải có dấu gáp lai, HĐLĐ phải có chữ ký người lao động, có dấu tròn.

Nếu là đơn xác nhận công tác thì phải là bản gốc, trong đơn xác nhận địa chỉ phải rõ ràng. Khi làm đơn xác nhận công tác thì địa chỉ phải yêu cầu ghi rõ tên đường, phường, quận, huyện.
Đối với khách hàng hợp đồng lao động dưới 1 năm thì cần phải có hợp đồng lao động cũ hoặc (đơn xác nhận công tác) công ty cũ.

Thời gian nghỉ việc giữa công ty mới và công ty cũ không quá 2 tháng, tổng cộng thời gian làm việc giữa công ty mới và công ty cũ phải từ 2 năm trở lên. Nếu hợp đồng lao động cũ thể hiện là hợp đồng không thời hạn thì phải có quyết định thôi việc công ty cũ hoặc làm đơn quyết định thôi việc công ty cũ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN