• Mail: giaiphaptieudung.vn@gmail.com
  • 0963886613 (Mr. Trực)

1. Định nghĩa CIC

CIC là hệ thống mạng Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC viết tắt của cụm từ Credit information center) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hệ thống này thực hiện chức năng như: đăng ký tín dụng Quốc gia, thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích thông tin tín dụng, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, chấm điểm, xếp hạng tín dụng pháp nhân và thể nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều này nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, cung ứng sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.

2. Hoạt động của CIC

Vào định kì hàng tháng, ngân hàng sẽ báo cáo cho CIC về thông tin của các khoản vay, tên người vay, tổ chức vay và quá trình thanh toán khoản vay đó. Sau đó, trung tâm này sẽ tổng hợp thành một cơ sở dữ liệu thống nhất phản ánh lịch sử tín dụng của từng cá nhân/doanh nghiệp.

Sau đó khi cấp xét tín dụng cho bạn thì ngân hàng sẽ truy cập vào hệ thống CIC và kiểm tra thông tin của bạn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

CIC la gi va bi no xau co the vay von ngan hang duoc khong

3. Nợ xấu

Trên hệ thống CIC, Khi đã vay vốn bạn sẽ được xếp vào 1 trong 5 nhóm sau:

Nhóm 1 – Dư nợ đủ tiêu chuẩn (là các khoản nợ có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn. Có thể quá hạn từ 1 đến dưới 9 ngày, vẫn nằm trong nhóm đủ tiêu chuẩn nhưng sẽ bị phạt lãi quá hạn 150%).

Nhóm 2 – Dư nợ cần chú ý (là các khoản nợ quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày).

Nhóm 3 – Dư nợ duới tiêu chuẩn (là các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày).

Nhóm 4 – Dư nợ có nghi ngờ (là các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày).

Nhóm 5 – Dư nợ có khả năng mất vốn (là các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.

Vì vậy, khi các bạn đã có vay ngân hàng hay bất kỳ công ty tài chính nào (bao gồm: vay tín chấp, vay thế chấp, thẻ tín dụng, vay mua hàng trả góp…) thì bạn trả trễ hẹn quá hạn 10 ngày trở lên thì khoản nợ này sẽ thuộc loại nợ xấu.

Bạn rơi vào nợ xấu thì ngân hàng có vay vốn được không

Đối với đối tượng thuộc nhóm 1 thì đa phần hiện nay bạn vẫn có thể tiếp tục vay vốn ngân hàng được.

Với nhóm 2 thì hiện tại có cá ngân hàng sau có hỗ trợ vay vốn như ngân hàng Seabank, Nam Á, NCB, VIB, VPBank.

Hạn chế để bị liệt kê vào nhóm nợ xấu trên hệ thống CIC ngân hàng, sau này bạn sẽ khó khăn trong việc vay vốn.

Nếu như bạn bị nằm trong danh sách từ nhóm 3 đến 5 thì hầu như các ngân hàng sẽ không cấp tín dụng cho bạn dưới bất cứ hình thức nào. Nên lưu ý rằng bạn phải đợi đến 05 năm thì tình trạng của bạn trong hệ thống mới trở lại bình thường.

Đối với một số ngân hàng có hệ thống kiểm soát rủi ro khắt khe hơn, khi bạn chạm nhóm 3 thì không bao giờ ngân hàng đó cấp tín dụng cho bạn nữa, cho dù là thời gian bao nhiêu năm.

4. Vậy, lời khuyên giúp bạn tránh rơi vào nhóm tín dụng xấu

Khi các bạn khi đã đi vay thì nên trả nợ đúng hạn, dù là vay tín chấp, vay thế chấp, thẻ tín dụng (Credit card) vay mua hàng trả góp..

Bên cạnh đó, trước khi vay vốn ngân hàng, bạn nên xem kĩ về khoảng lãi suất định kì. Chi phí trả nợ mỗi tháng không quá 70% thu nhập để bảo đảm cuộc sống.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN