• Mail: giaiphaptieudung.vn@gmail.com
  • 0963886613 (Mr. Trực)

1. Các hình thức vay ngắn hạn hiện nay

Cho vay từng lần

Đối với hình thức cho vay ngắn hạn này, ngân hàng sẽ cho khách hàng vay một khoản tiền cho một mục đích sử dụng vốn nhất định. Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng (TCTD) và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết thỏa thuận cho vay.

Cho vay hợp vốn

Đối với hình thức cho vay vốn này sẽ có từ hai ngân hàng trở lên cùng thực hiện cho vay đối với khách hàng để thực hiện một phương án, dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của doanh nghiệp.

Cho vay lưu vụ

Đối với hình thức cho vay vốn này, thì các ngân hàng thực hiện cho vay đối với khách hàng để nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm.

Cac hinh thuc vay ngan han va dieu can luu y

Theo đó, ngân hàng và khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc của chu kỳ trước tiếp tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng không vượt quá thời gian của 02 chu kỳ sản xuất liên tiếp.

Cho vay vốn theo hạn mức

Đối với hình thức vay này, các ngân hàng thương mại sẽ làm một bộ hồ sơ vay, vay vốn một lần nhất định với mức tín dụng ngân hàng và khách hàng thỏa thuận.

Ngân hàng xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, ngân hàng thực hiện cho vay từng lần. Một năm ít nhất một lần, ngân hàng sẽ xem xét xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này.

Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng

Đối với hình thức vay này, ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi mức cho vay dự phòng đã thỏa thuận. Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay dự phòng nhưng không vượt quá 01 năm.

Hạn mức tín dụng dự phòng thường được áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn đảm bảo đầy đủ số vốn đầu tư cho dự án do mức vốn đầu tư cho dự án có khả năng tăng lên hoặc mức vốn tự có của khách hàng tham gia vào dự án không đủ so với dự kiến ban đầu hoặc khách hàng phải thanh toán các nghĩa vụ tài chính trong thời gian tới mà không dự kiến chính xác được.

Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán

Theo hình thức vay này thì ngân hàng chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán.

Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa 01 năm. Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán hiện đang phổ biến tại các ngân hàng.

Cho vay quay vòng

Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay đối với nhu cầu vốn có chu kỳ hoạt động kinh doanh không quá 01 tháng, khách hàng được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá 03 tháng.

Cho vay tuần hoàn

Cho vay tuần hoàn hay việc tái tục/quay vòng khoản vay được thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

2. Điều kiện để khách hàng vay ngắn hạn

Khi đến kỳ hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn trả nợ thêm một khoảng thời gian nhất định đối với một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc của khoản vay.

Tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu giải ngân và không vượt quá một chu kỳ hoạt động kinh doanh.

Tại thời điểm ngân hàng xem xét cho vay, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng khác.

Trong quá trình cho vay tuần hoàn, nếu khách hàng có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng thì không được thực hiện kéo dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận.

3. Hồ sơ vay vốn

Hồ sơ đề nghị vay vốn

Thỏa thuận cho vay

Báo cáo thực trạng tài chính do khách hàng gửi tổ chức tín dụng trong thời gian vay vốn;

Hồ sơ liên quan đến bảo đảm tiền vay

Quyết định cho vay có chữ ký của người có thẩm quyền, đối với trường hợp quyết định tập thể, phải có biên bản ghi rõ quyết định được thông qua

Những tài liệu phát sinh trong quá trình sử dụng khoản vay liên quan đến thỏa thuận cho vay do ngân hàng hướng dẫn.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN