• Mail: giaiphaptieudung.vn@gmail.com
  • 0963886613 (Mr. Trực)

1. Vay tín chấp cán bộ công nhân viên

Đây là hình thức này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc theo chế độ biên chế nhà nước hoặc hợp đồng lao động tại các tổ chức có nhu cầu vay vốn tiêu dùng với mức cho vay vốn tương đương với 12 tháng lương và tối đa là 200 triệu đồng.

2. Vay tín chấp cán bộ quản lý điều hành

Chương trình này áp dụng đối với cán bộ nhân viên ở vị trí quản lý điều hành từ cấp phòng hoặc tương đương trở lên có nhu cầu vay vốn với tổng hạn mức vay là tương đương 12 tháng lương và tối đa 300 triệu đồng

Các hình thức và điều cần lưu ý khi vay tiêu dùng tại ngân hàng VietcomBank năm 2018

3. Vay thấu chi tài khoản cá nhân

Hạn mức thấu chi tối đa là 30 triệu đồng trong thời gian 12 tháng. Tính tiện lợi cũng rất cao khi có thể thấu chi tại tất cả các điểm giao dịch (quầy, ATM) và đơn vị chấp nhận thẻ của Vietcombank trên toàn quốc.

4. Vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG)

Hình thức này dành cho các khách hàng đang nắm giữ giấy tờ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản tiền gửi..) muốn được đáp ứng nhanh nhu cầu vay vốn mà không cần phải rút tiền trước hạn.

5. Vay thấu chi cầm cố giấy tờ có giá

Là khoản vay dành cho khách hàng có GTCG đang có nhu cầu vay vốn đột xuất mà không muốn phá vỡ kỳ hạn của GTCG đó. Hạn mức thấu chi là tối thiểu 5 triệu đồng và tối đa 100% giá tri sổ tiết kiệm/GTCG tại thời điểm thấu chi nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Thời hạn thấu chi là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng vay theo hạn mức thấu chi kiêm hợp đồng cầm cố có hiệu lực và không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG đối với trường hợp GTCG là kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi và GTCG ghi danh khác.

Lãi suất Vietcombank là khoảng 16%/năm và các hình thức vay còn lại là 15%/năm.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN